1245-73-4

(4e)-4-[[4-[2-chloroethyl(2-fluoroethyl)amino]phenyl]methylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one

Cas Number: 1245-73-4  Molecular Structure
Product Code
1551596
Product Name
(4e)-4-[[4-[2-chloroethyl(2-fluoroethyl)amino]phenyl]methylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one
Cas Number
1245-73-4
Molecular Formula
C20H18ClFN2O2
Boiling Point
270.1 ( ℃ )